GROW TOGETHER "เติบโตไปพร้อมกัน"
แม็กซ์เท็กซ์เป็นองค์กรที่มีการเคลื่อนไหวและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง นอกจากเราจะก้าวเคียงข้างหรือ "Go Together" ไปกับลูกค้าและพันธมิตรทางการค้าแล้ว สิ่งที่เราให้ความสำคัญไม่แพ้กันคือบุคลากรในองค์กรและสังคม เพื่อให้ทุกฝ่ายเติบโต เปลี่ยนแปลง และเรียนรู้ไปพร้อมกัน ผ่านกิจกรรมมากมาย ทั้งภายในองค์กร ที่มุ่งสร้างความเข้มแข็งและพลังขับเคลื่อนธุรกิจและกำลังใจของทีม และภายนอกองค์กร ที่ช่วยเหลือและตอบแทนคืนกำไรสู่สังคมไทย
Powered by MakeWebEasy.com