โครงการ Maxtex Rice Flour Mill 
 หรือ โรงโม่แป้งข้าว ด้วยกรรมวิธีผลิตแบบโม่น้ำ (Wet Method) 
เป็น นวัตกรรม เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ในการแปรรูปข้าว เป็นนวัตกรรมต่อยอด สู่การสร้างมูลค่าเพิ่มและ โอกาสทางการตลาดลักษณะที่โดดเด่น คือ การโม่แบบ โม่น้ำ เราจะได้เห็นนวัตกรรมที่ Maxtex ช่วยกันรังสรรค์สร้าง Pilot Test หรือ Prototype ซึ่งเป็นเครื่องต้นแบบในการแปรรูปปลายข้าว หรือข้าวหักให้มาเป็นแป้งดิบ หรือ Native Flour   เราแปรรูปแป้งข้าวเจ้า แป้งข้าวเหนียว มาใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ ยิ่งไปกว่านี้ นวัตกรรมของ Maxtex ได้ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เป็นระบบ Auto Touch Screen Control, ระบบ Packing แบบ Fully Auto, เครื่องจักรเทคโนโลยีขั้นสูง, มีระบบ Metal Detector อันทันสมัย, ใช้ระบบ Cloud, ระบบ Monitoring และ Robot

อนาคต เราจะทำการพัฒนาเป็นแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่, แป้งข้าวชนิดต่างๆ, แป้งถั่วต่างๆ หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ เพื่อเพิ่มมูลค่า ยกระดับ SME และเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมข้าว ยกระดับราคาปลายข้าว ทำให้โรงสีได้ประโยชน์มากขึ้น สร้างมูลค่าการส่งออกแป้งข้าว นำเงินเข้ามาพัฒนาประเทศ ช่วยเพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการ เราจะก้าวสู่ตลาดโลก เริ่มจาก South East Asia เราจะสร้างวงการแป้งที่ทันสมัย ส่งต่อไปยังตลาดค้าส่ง-ค้าปลีก เราจะรณรงค์เรื่อง Gluten Free เพื่อนำแป้งข้าวเจ้ามาทดแทนแป้งข้าวสาลี การพัฒนาต่อยอดในโครงการนี้ จะเป็นอนาคตใหม่ของอุตสาหกรรมแป้งไทย และ Maxtex ที่จะสร้างความรุ่งเรืองร่วมกัน 
  “คนไทย ไม่แพ้ชาติใดๆ ในโลก” 
image
 แนวคิดการสร้างมูลค่าเพิ่ม และโอกาสของผู้ประกอบการ 
1) ในกระบวนการแปรรูปข้าวของธุรกิจโรงสีและผู้ส่งออก จะได้ ปลายข้าวหรือข้าวหัก ซึ่งเป็นข้าวที่มีราคาไม่สูง  แต่ถ้านำ ปลายข้าวหรือข้าวหัก ดังกล่าวมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่า (แป้งข้าว) จะทำให้ได้กำไรเพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ ปลายข้าวหรือข้าวหัก

2) เทรนด์รักสุขภาพ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และความต้องการเฉพาะกลุ่ม
ความใส่ใจในสุขภาพที่มากขึ้นของผู้บริโภค เช่น การลดอาหารที่ทำจากข้าวสาลี เพื่อลดความเสี่ยงจากโรคภูมิแพ้ ที่เกิดจาก กลูเตน (Gluten) โปรตีนในแป้งข้าวสาลี ซึ่งมีการนำข้าวไทย หรือข้าวไรซ์เบอร์รี่ มาทำแป้งเพื่อทำขนม ทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ทดแทนมากมาย หนึ่งในนั้นคือแป้งข้าว โดยที่การนำเข้าข้าวสาลีหรือแป้งข้าวสาลีนั้นราคาจะสูงกว่าข้าวเจ้า/ข้าวเหนียว ที่ เรามีแหล่งเพาะปลูกอยู่แล้ว จึงได้มีการคิดค้นและทดลองมากมาย ซึ่งสามารถใช้แทนแป้งข้าวสาลีแล้ว 100% เช่นการ นำแป้งข้าวหอมมะลิมาทำเบเกอรี่ ขนมปัง คุกกี้ต่างๆ   

3) การเน้นคุณภาพ และความปลอดภัย 
การสร้างมาตรฐานให้กับสินค้า ด้วยการลงทุนเครื่องมือเครื่องจักรที่ทันสมัย และลดการใช้แรงงาน ช่วยเพิ่มกำลังการผลิต และสามารถควบคุมการผลิตให้มีมาตรฐาน จะช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้บริโภค การมีเครื่องจักรที่ดีมีคุณภาพช่วยส่งเสริมให้วัตถุดิบที่ได้จากการผลิตมีคุณภาพด้วย

4) ความต้องการที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น แป้งข้าว สามารถนำไปทำผลิตภัณฑ์อื่นๆได้ เช่น ขนม, ขนมปัง, เบเกอรี่, อาหาร, ส่วนผสม, เครื่องปรุงอาหาร, เครื่องสำอาง, แคปซูลยา ฯลฯ
image
image
image
Powered by MakeWebEasy.com