4,000 sq.m complex
Headquarter
in Bangkok, Thailand

ที่ทําการสํานักงานใหญ่ ถนนนวลจันทร์ กรุงเทพฯ มูลค่ากว่า 100 ล้านบาท บนพื้นที่กว่า 4,000 ตารางเมตร เปรียบเสมือน Education and Innovation Hub ศูนย์กลางแห่งความรู้และนวัตกรรม รองรับการพัฒนาเทคโนโลยีในอนาคต โดยมีศูนย์ทดสอบประสิทธิภาพเครื่องจักร Demonstration Center มีห้องซ่อมบำรุงอะไหล่และอุปกรณ์ มีเครื่องสาธิตจำลองหรือ Simulator สำหรับใช้ในการซ่อมและการอบรมให้ความรู้ซึ่งเป็นเครื่องแรกในโลก นอกจากนี้เราได้สร้างระบบ OTS หรือ Online Trouble Shooting เพื่อรองรับการบริการที่รวดเร็วทันใจ ลดเวลา Down Time หรือเวลาที่เครื่องหยุดรอซ่อมอีกด้วย
image
image
Training Center / “Learning society”
เป็นพื้นที่สำหรับการเรียนรู้การฝึกอบรมที่ทันสมัยและครบวงจร มีห้องอบรมมากมายรองรับ เช่น ห้องละ 15 18 20 คน และห้อง Academy รองรับได้ถึง 60 คน สำหรับอบรมสัมมนาเป็นกลุ่มใหญ่ ซึ่งเน้นให้ความรู้ ให้การศึกษาจากของจริงโดยใช้อุปกรณ์อันทันสมัยมาใช้ในการเรียนการสอน หลักสูตรต่างๆที่มีเปรียบเสมือนเมนูอาหารที่ลูกค้าสามารถเลือกได้ตามความต้องการที่จะเรียนรู้ในเรื่องสำคัญในการพัฒนาสายการผลิตและการซ่อมบำรุง มีอาหารเครื่องดื่มรับรองอำนวยความสะดวกให้กับบุคลากรและลูกค้า อีกทั้งยังจัดให้มีการทดสอบหลังการอบรมและมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมอีกด้วย 


Workshop & Showroom
ศูนย์แสดงสินค้าที่ได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรทางการค้าในหลายประเทศได้ส่งเครื่องจักรของตนเองมาจัดแสดงเพื่อให้ลูกค้าได้เห็นและสัมผัสเครื่องจริง ทดลองใช้งานจริง แม็กซ์เท็กซ์พยายามรวบรวมสินค้าในแบรนด์ต่างๆ ที่ดีที่สุด มาตอบโจทย์การใช้งานที่คุ้มค่า มีประสิทธิภาพอันสูงสุดในการใช้งาน รวมทั้งมีเทคโนโลยีอันทันสมัยสำหรับวงการอุตสาหกรรมการเกษตร  ใน Show Room มีเครื่องจักร Optical Sorter รุ่นต่างๆ ทุกระบบในปัจจุบัน เช่น NIR RGB UV รางเรียบ รางร่องเล็ก รางร่องใหญ่ และระบบ สายพานเพื่อรองรับการทดสอบ Product ต่างๆได้อย่างหลากหลายตามความเหมาะสม เพื่อให้ทราบประสิทธิภาพเครื่องจักร
image
image
Rice Milling Operation Center

ศูนย์ปฏิบัติการเกี่ยวกับเครื่องจักรกลโรงสีข้าว ประกอบไปด้วยเครื่องทดสอบต่างๆ เช่น เครื่องกะเทาะ เครื่องขัดขาว เครื่องคัดขนาด เป็นต้น ตลอดจนเครื่องมือวัดประสิทธิภาพต่างๆ เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ของพนักงาน Maxtex ให้ได้
ศึกษาวิเคราะห์ตัวอย่างข้าว กระบวนการทำงานและประสิทธิภาพของเครื่องจักรทั้งสายการผลิต รวมถึงสร้างสรรค์แนวทางการปรับปรุงและพัฒนา เพื่อรองรับโครงการปรับปรุงและพัฒนาสายการผลิต (Production Line Improvement)
Repair and maintenance
ศูนย์ซ่อมบํารุงและบริการเครื่องจักรแบบครบวงจร แม็กซ์เท็กซ์เป็นผู้นําอันดับหนึ่งที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในด้านการให้บริการที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เราได้พัฒนาการบริการขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยทีมงานมืออาชีพ ด้วยการพัฒนาการซ่อมบำรุงอะไหล่เพื่อรองรับเครื่องจักรต่างๆตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และอะไหล่ที่ผ่านการซ่อมเรียบร้อยแล้วต้องผ่านการทดสอบให้ได้มาตรฐานด้วยระบบการทดสอบแผงอะไหล่ โดยมีระบบ QA, QC ตรวจสอบการทำงานเพื่อเป็น การประกันคุณภาพ โดย Simulator ระบบจําลองการทํางานของเครื่องจักร นอกจากนี้ แม็กซ์เท็กซ์ยังได้เพิ่มปริมาณการซ่อมอะไหล่ที่สามารถรองรับความต้องการของลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องและทันท่วงที มั่นใจในการบริการที่รวดเร็วและมีคุณภาพของแม็กซ์เท็กซ์ที่มอบให้ลูกค้า
image
image
Application Center
ศูนย์การใช้งานและข้อมูลผลิตภัณฑ์ เมื่อการพัฒนาไม่มีวันสิ้นสุด การเก็บข้อมูลมาวิเคราะห์จึงเป็นสิ่งสําคัญคุณไตรภพ บุญเหมือน ได้เล็งเห็นความสําคัญของการเก็บตัวอย่างผลข้อมูลประสิทธิภาพการคัดแยกของเครื่อง Color Sorter ที่แม็กซ์เท็กซ์ได้จำหน่ายทั้งเก่าและใหม่ ให้เป็นฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ ปรับปรุง วิจัย พัฒนาเครื่องจักรเพื่อเพิ่มผลการผลิต ลดต้นทุนและการสูญเสีย เพิ่มประสิทธิภาพการคัดแยก และการวางระบบเครื่องเบื้องต้นให้สมดุลกับความต้องการของลูกค้า ก่อเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด ทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้และพัฒนา solution ให้กับทีมงานและวิศวกรของบริษัทให้มีความเข้าใจ ความชำนาญมากยิ่งขึ้น
Store & Warehouse
คลังสินค้าและศูนย์จําหน่ายอะไหล่คุณภาพของเครื่องคัดแยกสิ่งปลอมปนครบวงจร อะไหล่เหล่านี้ได้สํารองไว้เพื่อบริการลูกค้า มีการสรรหาอะไหล่คุณภาพที่สามารถทดแทนและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ส่งผลกระทบต่อการทํางานของเครื่องจักร ทั้งยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการซ่อมอะไหล่ และลดต้นทุน ไม่ต้องส่งซ่อมต่างประเทศ ท้ังนี้อะไหล่ทุกชิ้นได้รับการซ่อมตามมาตรฐานสากล จึงมั่นใจในคุณภาพและรับประกันโดยแม็กซ์เท็กซ์ (Verified by Maxtex) หลังจากมีการเปลี่ยนอะไหล่แล้ว เครื่องจักรจะได้รับการปรับแต่งตั้งค่าต่าง ๆ โดยทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์และความชํานาญสูง เพื่อให้เครื่องคัดแยกสิ่งปลอมปนสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ณ จุดใช้งานที่ดีที่สุด(Optimum) ได้คุณภาพตามความต้องการของลูกค้า
image
  New Workshop and Showroom  Reception
 
  Meeting Room / Training

   

  Workshop / Show Room / Test Product
 
Simulator

Store

Application

    Maxtex ใส่ใจในการประชุม ทำความเข้าใจ ให้ความรู้ และ ทำงานเป็นทีม
     Maxtex เน้นความสำคัญในการอบรมให้ความรู้ให้การศึกษาแก่ลูกค้าของเราอย่างต่อเนื่อง


 

 บรรยากาศ ของบริษัท
 
   
   

 

Powered by MakeWebEasy.com