การบริการเป็นหัวใจสำคัญที่เราภาคภูมิใจกว่า 2 ทศวรรษ

ชื่อเสียงในคุณภาพและมาตรฐานการบริการของ Maxtexเป็นสิ่งที่ลูกค้าเชื่อมั่น ประทับใจ จนเป็นที่ยอมรับเสมอมา
ด้วยบริการที่เอาใจใส่ใจ ทุกขั้นตอน มีความรวดเร็วในการซ่อมและส่งอะไหล่ การแก้ไขปัญหาที่ชัดเจนและถูกจุด
พร้อมทั้งให้คำปรึกษาเรื่องการดูแลและแก้ไขปัญหาเครื่องจักร โดยทีมวิศวกรที่มีความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์มากกว่า 10 ปี
 
“เพราะคุณคือคนสำคัญ เราไม่เคยหยุดยั้งความเป็นมืออาชีพในเรื่องบริการ”
“เพราะเรื่องบริการ ไม่ใช่แค่ใครก็ได้”
เราคือผู้รู้จริงที่จะช่วยท่านแก้ปัญหาอย่างจริงใจ ไม่ว่าคุณจะเป็นใครโทรปรึกษาเราได้เสมอ
อะไหล่ทุกชิ้นผ่านการตรวจสอบคุณภาพก่อนนำส่งลูกค้าและรับประกันการใช้งานทุกชิ้นส่วน เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าจะได้กำลังการผลิตที่สูงและการสูญเสียเม็ดดีน้อยที่สุด
ทีมวิศวกรเชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์สูงผ่านการอบรมตามมาตรฐานฉบับMaxtexที่รู้ลึกรู้จริงเรื่องเครื่องจักรพร้อมให้บริการด้วยใจอย่างรวดเร็ว
ไม่หยุดที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องและสร้างสรรค์solution และ know how ใหม่ๆเพื่อแก้ปัญหาและปรับปรุงสายการผลิตให้ลูกค้า

 
โครงการ PLI
(Production Line Improvement)PLI โครงการปรับปรุงและพัฒนาสายการผลิต นับว่าเป็นจุดเด่นของแม็กซ์เท็กซ์ เรามีนวัตกรรม (innovation) และวิธีการใหม่ๆ (solution) มาปรับปรุงในวงการผลิตข้าว เพื่อสร้างผลผลิตให้มากขึ้น ลดการสูญเสีย สร้างมูลค่าเพิ่มและรายได้ให้มากขึ้น จากประสบการณ์กว่า 20 ปีของบริษัทและกว่า 30 ปี ของคุณไตรภพแม็กซ์เท็กซ์มีศักยภาพในการแก้ไขปรับปรุง พัฒนา และสร้างประโยชน์อันสูงสุดในการผลิตของท่านด้วยทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญตัวจริง

เนื่องจากในปัจจุบัน บริษัท แม็กซ์เท็กซ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้เห็นถึงความสำคัญในการพัฒนา Production Line ซึ่งมีความสำคัญในการทำธุรกิจ โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และลดอัตราการสูญเสียของเครื่องจักรทุกตัวใน Production Line ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถเป็นตัวกำหนดกำไรที่เพิ่มขึ้นได้ โครงการ Production Line Improvement จึงเป็นโครงการที่ บริษัท แม็กซ์เท็กซ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จะดำเนินการให้กับผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มผลผลิต (Yield), ลดการสูญเสีย, สร้างมูลค่าเพิ่ม และสร้างผลกำไรเพิ่มขึ้น และถือเป็น Solution ใหม่ของวงการโรงสีและผู้ส่งออก
ตัวอย่างโครงการที่เราได้ช่วยเหลือ: โครงการลุงบุญมี

แม็กซ์เท็กซ์ได้เข้าไปช่วยเหลือแก้ไขการทำงานในระบบ แก้ไขปัญหาเครื่องจักร รวมถึงให้ความรู้ทั้งในเรื่องการทำงาน การใช้เครื่องจักรให้ถูกต้อง เมื่อทีมงานมี know how แล้ว จึงสามารถพัฒนาโครงการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ฝึกอบรมจากผู้เชี่ยวชาญ 
“การเป็นต้นแบบของธุรกิจ สิ่งสำคัญอยู่ที่การเรียนรู้” คำนี้จึงกลายเป็นแรงบันดาลใจที่ทําให้คุณไตรภพรู้สึกว่าลูกค้าของเราต้องใช้เครื่องจักรเป็น ซ่อมบํารุงเบื้องต้นเป็น

                เครื่องจักรในสายการผลิต ไม่เพียงต้องมีการซ่อมบำรุงตามปกติ หรือซ่อมตามอาการที่เสียหายเท่านั้น แต่ผู้ปฏิบัติงานต้องทราบและทำความเข้าใจปัญหารวมถึงวิธีการใช้งานที่ถูกต้องทางแม็กซ์เท็กซ์ให้ความสำคัญกับการให้ความรู้เป็นอย่างมาก โดยมีหลักสูตรต่างๆ กว่า 25 หลักสูตรในการพัฒนาสายการผลิต การซ่อมบำรุง อบรมโดยวิศวกรที่มีประสบการณ์ยาวนาน มีสถานที่ อาหารเครื่องดื่มรับรอง พร้อมอำนวยความสะดวกให้กับบุคลากรและลูกค้า อีกทั้งยังมีการทดสอบหลังการอบรม รวมถึงมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมอีกด้วย
บริการที่หลากหลาย

  • Service Provider: รับซ่อมเครื่องคัดแยกสิ่งปลอมปนฯ ทุกยี่ห้อและอะไหล่ทุกชนิดในวงการส่งออกและโรงสีข้าว 
เรามี Service โปรแกรมต่างๆ รองรับเครื่องที่มีอายุการใช้งานเยอะและเสื่อมสภาพ  มีห้อง washing เพื่อล้างทำความสะอาดเครื่องเก่าแล้วนำมา overhaul ในห้องประกอบชิ้นส่วน พร้อมการตรวจสอบด้วยเครื่อง simulator ทำให้มั่นใจคุณภาพในทุกๆ การบริการ
  • Value calculation: การคำนวณมูลค่าเพิ่มของผลผลิตที่ผ่านเครื่องจักรเพื่อให้ทราบกำไรและการสูญเสียในการผลิต
รวดเร็วทันสมัยด้วย OTS
Online Trouble Shooting บริการออนไลน์รองรับการบริการที่รวดเร็วทันใจ ลูกค้าสามารถติดต่อเพื่อขอคำแนะนำ หรือแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ช่วยให้เครื่องจักรสามารถใช้งานได้เบื้องต้นก่อนการเข้าซ่อม ลดการ downtime หรือเครื่องจักรรอหยุดซ่อมได้

ศูนย์บริการต่างจังหวัด
แม็กซ์เท็กซ์มีศูนย์บริการต่างจังหวัด 2 แห่งคือศูนย์บริการภาคเหนือตั้งอยู่ที่นครสวรรค์ และศูนย์บริการภาคตะวันออกเฉียงเหนือตั้งอยู่ที่ขอนแก่น เพื่อลดระยะเวลาในการรอคอยการเดินทางเข้าซ่อมเครื่องจักร
Powered by MakeWebEasy.com